Regulamin

     Niniejszy Regulamin określa zasady obowiązujące przy składaniu zamówień i zawieraniu umów oraz ich realizacji za pośrednictwem Sklepu internetowego

     Przed złożeniem zamówienia w Sklepie, Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Klienta z Regulaminem i zaakceptowaniem jego postanowień w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia.

     Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią:
1. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926),
2. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176),
3. Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 z późn. zm.)

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE
     

1.    Definicje :
•    Kupujący - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zdolna do zawierania wiążących umów lub osoba prawna, bądź inny podmiot zdolny do zawierania umów. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna. Kupującym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych (w tym Konsument), prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupów w Sklepie
•    Regulamin - niniejszy regulamin działalności Sklepu internetowego
•    Sprzedający - Agata Bartkowiak ul. Aleksandra Kotsisa 38/5 51-638 Wrocław, NIP: 894 284 17 31, REGON: 022502983
•    Sklep internetowy - prowadzony przez Sprzedawcę serwis sprzedaży on-line, dostępny dla Klientów, w ramach którego Klient ma możliwość nabywania towarów. Sklep internetowy dostępny jest w domenie: cudanakiju.sklep.pl za pośrednictwem Sklepu internetowego.
2.    Zamówienia w sklepie internetowym Klient może składać wyłącznie poprzez stronę internetową cudanakiju.sklep.pl
3.    Sklep internetowy prowadzi sprzedaż przedmiotów za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy Kupującym a Sprzedającym
 


OFERTA
 
1.    Informacje handlowe zamieszczone na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty handlowej, a stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2.    Wszystkie ceny podawane są w polskich złotych oraz zawierają podatek VAT.
3.    Ilość i rodzaj towarów znajdujących się w Sklepie internetowym mogą ulec zmianie. Informacja o dostępności towaru i czasie realizacji  podana jest na stronie internetowej.
4.    Wszystkie towary są wytwarzane bezpośrednio przez firmę : Agata Bartkowiak, NIP: 894-284-17-32. Oferowane przedmioty są wykonywane ręcznie, co nie daje możliwości zapewnienia pełnej powtarzalności przedstawianej oferty. Różnice te mogą dotyczyć w niewielkim stopniu kształtu, koloru przedmiotu.
5.    Produkty mogą nieznacznie różnić się od tych prezentowanych na zdjęciach, ze względu na  specyfikę wykorzystywanego do produkcji materiału (drewno). Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia w jak najbardziej dokładny sposób odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolor przedmiotów.
6.    Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie.
7.    Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy towarze w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
8.  Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest określona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności zamówień potwierdzonych, aż do wyczerpania zapasów objętych taką formą sprzedaży.


SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1.    Zamówienia w Sklepie internetowym można składać przez całą dobę we wszystkie dni roku
2.    Klient składa zamówienie wypełniając formularz zamówienia w systemie on-line. Niezbędne jest podanie nazwiska i imienia, adresu oraz adresu e-mail, na który zostanie przesłane potwierdzenie otrzymania zamówienia oraz potwierdzenie realizacji zamówienia.
3.    Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia, wybór formy płatności oraz sposobu dostawy zamówienia.
4.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, które zawierać będzie niekompletne dane (brak imienia, nazwiska, adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu), lub gdy dane podane przez Klienta są nieprawidłowe.
5.    Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sklepu.
6.    Zamówienia, które nie zostaną opłacone w terminie 5 dni roboczych od dnia ich złożenia będą anulowane.
7.    Zakupiony towar wysyłamy najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty na koncie Sklepu. Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby zamówienie klienta zostało zrealizowane w ciągu 3 dni roboczych licząc od następnego dnia roboczego po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności.
8.    Informacja o dostępności towaru i czasu realizacji jest wyświetlana przy każdym produkcie.
9.    Termin wysyłki zamówienia liczony jest w dniach roboczych.
10.  Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Kupującego.
11.  Jeżeli Sklep internetowy nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że zamówiony przez Klienta towar nie jest dostępny - powinien  niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 10 dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym konsumenta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.


PŁATNOŚCI I DOSTAWA

1.    Za zakupy w Sklepie internetowym Klient może zapłacić w następujący sposób:
•    gotówka (przy wyborze odbioru osobistego)
•    przelew na konto wskazane na stronie internetowej Sklepu
•    e-przelew
Płatności online obsługuje firma eCard S.A.
Dostępne formy płatności:
ePrzelewy: 
· Płacę z inteligo (inteligo) 
· mTransfer (mBank) 
· MultiTransfer (MultiBank)
· Płać z Nordea (Nordea)
· Przelew24 (Bank Zachodni WBK)
· Przelew z BPH (Bank BPH)
· Płacę z iPKO (PKO BP)
· Pekao24Przelew (Bank Pekao)
· Płacę z PeoPay (Bank Pekao)
· Płacę z Citi Handlowy (CitiBank Handlowy)
· PayWay Toyota Bank (Toyota Bank)
· MeritumBank Przelew (Meritum Bank)
· Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska)
· Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank)
· Płacę z Alior Sync (Alior Bank)
· Millennium - Płatności Internetowe (Bank Millennium)
· Płać z ING  (ING Bank Śląski)
· Credit Agricole Bank Polska S.A.
· Eurobank  płatność online (Euro Bank S.A.)
· db Transfer (Deutsche Bank Polska S.A.)
· iKO (PKO BP)
· Płać z Plus-Bank (Plus Bank S.A)
· Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank Polska S.A)
· Płacę z Idea Bank (Idea Bank S.A)
. e-transfer Pocztowy24 (Bank Pocztowy S.A)
2.    Sprzedający dołącza do zamówienia rachunek.
3.    Koszty transportu ponosi Kupujący
4.    W przypadku zapłaty w formie przelewu na konto bankowe, towar zostanie wysłany dopiero po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sklepu całej kwoty należności za zakupiony towar powiększonej o koszty wysyłki .
5.    Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w formularzu elektronicznym.
6.    Zamówiony towar jest dostarczany Klientowi w wybrany przez niego sposób :
•    przesyłką kurierską,
•    przesyłką pocztową Poczta Polska,
•    za pośrednictwem Paczkomatów InPost
7.    Przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie nosi ślady uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się niezwłocznie ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
8.    W przypadku odebrania uszkodzonej przesyłki w Paczkomacie Inpost, należy złożyć reklamację kierując się wskazówkami pojawiającymi się na wyświetlaczu paczkomatu.
9.    Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Kupującego (np. w przypadku podania nieprawidłowego adresu dostawy).
10.    Aktualne ceny przesyłek podane są na stronie internetowej Sklepu w zakładce DOSTAWA. W przypadku przesyłek o wadze przekraczającej 25 kg oraz przesyłek poza granice Polski koszt wysyłki uzgadniany jest indywidualnie.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY, WYMIANA

1.    Zgodnie Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz.827) Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu, na swój koszt, zakupionego towaru w ciągu 14 dni roboczych od dnia jego otrzymania bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie. Termin czternastodniowy, w którym Kupujący może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania towaru.
2.    Zwracany towar wraz z formularzem zwrotu oraz dowodem zakupu należy wysłać na adres : Agata Bartkowiak, ul. Aleksandra Kotsisa 38/5 51-638 Wrocław
3.    Wzór formularza zwrotu, z którego można skorzystać znajduje się na stronie internetowej w zakładce Reklamacje i zwroty.
4.    Warunkiem akceptacji zwrotu towaru jest dostarczenie towaru bez oznak użytkowania, w stanie niezmienionym (tj.: metki, zawieszki i inne oznaczenia towaru nie mogą być w żaden sposób naruszone) wraz z dowodem zakupu – oryginałem Rachunku lub Dowodu Sprzedaży.
5.    Koszty odesłania towaru do Sprzedającego ponosi Kupujący. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
6.    Zwroty należności dokonywane są przelewem na konto wskazane przez Kupującego, w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania zwrotu.
7.    W przypadku wymiany towaru, nieużywany towar wraz z dowodem zakupu oraz formularzem zwrotu Kupujący wysyła na swój koszt na adres Sklepu z dopiskiem „Wymiana” do 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Przesyłka z wymienionym towarem jest wysyłana do Kupującego na koszt Sprzedającego.
8.    Zgodnie z art.38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz.827) zwrotowi nie podlega produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Kupującego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (dotyczy to produktów spersonifikowanych, zamówień indywidualnych).


REKLAMACJE

1.    Reklamacja należy zgłosić drogą elektroniczną za pomocą formularza kontaktowego bądź bezpośrednio pisząc na adres biuro@cudanakiju.sklep.pl
2.    Złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
•    imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta
•    datę zakupu towaru
•    nazwę reklamowanego towaru
•    dokładny opis uszkodzeń (wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację) wraz ze zdjęciami ukazującymi wadę towaru.
3.    Kupujący może skorzystać także z formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie internetowej w zakładce Reklamacje i zwroty.
4.    Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki reklamacyjnej.
5.    O rozstrzygnięciu reklamacji Kupujący zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej.
6.    W przypadku uwzględnienia reklamacji towar wadliwy zostanie naprawiony lub wymieniony na inny pozbawiony wad niezwłocznie, nie później niż do 14 dni roboczych od dnia potwierdzenia uznania reklamacji. Jeżeli naprawa lub wymiana towaru nie będzie możliwa, Sklep na podstawie ustaleń z Kupującym zwróci mu wartość zakupionego towaru. Koszty wysyłki naprawionego lub nowego towaru ponosi Sprzedający. Jeżeli reklamacja nie zostanie uznana, koszt przesyłki pokrywa Kupujący.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.    Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
2.    Podanie przez Kupującego swoich danych osobowych jest dobrowolne.
3.    Dane umieszczone w bazie danych Sprzedającego są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej (wystawianie rachunku).
4.    Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, w szczególności na przekazywanie jego danych osobowych firmie kurierskiej, Poczcie Polskiej, poczcie Inpost w celu realizacji wybranej przez Klienta formy wysyłki towaru.
5.    Klient ma prawo do wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
6. Dane wprowadzone przez Kupującego są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2014 r. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu.
2.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 2).
3.    Wszelkie treści oraz obrazy graficzne zamieszczane na stronie internetowej Sprzedającego, włącznie z tekstami, zdjęciami, grafiką, plikami audio i video są własnością Sprzedającego, jeśli wyraźnie nie stwierdzono inaczej. Treści te są chronione prawem autorskim i bez zgody właściciela mogą być używane jedynie do osobistego użytku, nie mogą być publicznie wykorzystywane w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody właściciela, powielane, zmieniane itp. (Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych)
4.    Bezprawne użycie zastrzeżonego logo i nazwy Cuda na Kiju jest zabronione.
5.    Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne zostanie ono wyłączone z postanowień niniejszego Regulaminu, które to w dalszym ciągu będą obowiązywać w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie.
6.    Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., nr 43, poz. 296 z późn. zm.)
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl